Donateurs

WORDT U OOK DONATEUR?

U begrijpt als geen ander dat ons vrijwilligerswerk veel geld kost. Wij ontvangen, naast het contractueel afgesproken bedrag voor directe dienstverlening door onze dierenambulance voor de gemeente Helmond, Laarbeek, Asten, Someren en Gemert-Bakel,  geen overheidssteun en zijn dus van donateurs, sponsoring en de opbrengsten uit plaatsing door adoptie van dieren via ons dierenasiel .

Het is daarom geweldig als wij op uw steun als sponsor / donateur mogen rekenen. Mede door deze donaties kunnen onze vrijwilligers hun werkzaamheden ook dit jaar blijven uitvoeren en onze zorg en opvang voor alle dieren, die het nodig hebben, voortzetten.

Een donatie is dan ook van harte welkom!

Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw donatie. Onze dieren, vrijwilligers en wij zijn blij en trots met u als donateur en dierenvriend!
U kunt onderstaand formulier uitprinten en invullen indien u onze werkzaamheden financieel wilt ondersteunen.

Wat is een ANBI? (bron: belastingdienst.nl)

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.
Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting van schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor  teruggaaf van energiebelasting .
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken , waardoor ook onder bepaalde voorwaarden een  gift  aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun  giften  aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de  gift vastleggen in een overeenkomst .

donatieformulier  donatie formulier-geconverteerd (1)