Het kittenseizoen gaat binnenkort weer beginnen…..

Wij zijn daarom op zoek naar gastgezinnen voor de tijdelijke opvang van kittens.  Deze opvang is bedoeld om de kittens in een thuissituatie op te vangen, te socialiseren en (soms intensief) te verzorgen.

We hebben te maken met verschillende soorten opvang:

  • Voor flessers/overgangers (van fles naar vast voedsel)
  • Zelfstandig etende kittens
  • Zieke kittens
  • Bange kittens
  • Zwanger/moederpoes met kittens.

In alle gevallen van opvang in een gastgezin is het noodzakelijk dat de gastouder beschikt over een tijdelijk afgescheiden ruimte in huis, waar de gastdieren verblijven. Het opvanggezin moet beschikking hebben over eigen vervoer voor tussentijdse controles bij de dierenarts, ophalen en brengen van dieren en van alle zorgbenodigdheden.

Afhankelijk van de aard van de tijdelijke opvang dient de gastouder een bepaalde hoeveelheid tijd tot zijn/haar beschikking te hebben. Het ligt voor de hand dat een moederpoes die goed voor haar kittens zorgt minder (vaak) tijd vergt van de gastouder, dan bij kittens die om de 2 á 3 uur geflest moeten worden.

Gastgezin zijn houdt in dat je een sterke betrokkenheid voelt bij de dieren. Om goede zorg te kunnen verlenen wordt er ook kennis en inzicht verwacht, aangezien het een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Wil jij als gastgezin zorgen voor een kans op een goede doorstart voor dieren in nood en zie jij daar, in jouw leefsituatie, ook de mogelijkheden toe?

Mail ons dan: info@dierenambulancehelmond.nl