Vanaf maart starten veel dieren met het bouwen van een nestje voor hun
kleintjes. Vogels verzamelen takjes, de eerste reekalfjes worden geboren en het
groen keert terug. De natuur is nu bijzonder mooi, maar ook op z’n kwetsbaarst.
Om de dieren in het wild de kans te geven hun jongen groot te brengen, is het
belangrijk dat de honden tijdens het broedseizoen van maart tot en met juli
weer aangelijnd blijven.
Houd uw hond aangelijnd
Elk jaar zijn er weer veel bijtincidenten met honden. Daarbij worden levende jonge
dieren verwond of gedood. Daarom vraagt de gemeente aan hondenbezitters om
hun hond aangelijnd te houden. Op diverse plekken in de bossen hangen banners
om u daarop extra te attenderen. Misschien denkt u: ‘mijn hond doet dat niet’.
Volgens de ecoloog van de gemeente Helmond heeft iedere hond een jachtinstinct.
Ook rondrennen door het veld of bos kan al verstoring opleveren voor broedende
vogels. Drachtige reeën, schapen, konijnen, hazen en andere dieren kunnen daarvan
in paniek raken, de weg oprennen of zichzelf verwonden door ergens tegenaan te
botsen.
Extra aandacht voor de aanlijnplicht
In veel gebieden in Helmond geldt een aanlijnplicht, uw hond moet hier aan de lijn.
Een hond vindt het ook prettig om eens rond te kunnen rennen. In welke gebieden
dit wel of niet mag, vindt u op de hondenkaart op www.helmond.nl/dieren. In
de natuurgebieden waar aanlijnen niet verplicht is, vraagt de gemeente u om uw
hond tijdens het broedseizoen (maart – juli) alsnog zoveel mogelijk aan te lijnen.
De komende maanden hebben de boa’s extra aandacht voor de aanlijnplicht. Dank
alvast voor uw medewerking.
De meeste hondenbezitters houden hun hond in de natuur aan de lijn, u toch ook?

bron: gemeente Helmond.