Voor de prijzen van onze producten en diensten kijken we naar de marktontwikkelingen. Wij krijgen te maken met prijsstijgingen van 15%. voor een organisatie betekent dat veel geld.  Wij ontkomen er dan ook niet aan  om de tarieven voor 2023 te verhogen.

Wij zullen onze prijzen en diensten met gemiddeld 5% verhogen. Wij hopen hiermee, naast alle bezuinigingen die we intern proberen door te voeren onze prijzen acceptabel te houden.