Vanaf februari 2023 zijn er signalen dat vogelgriep tot verhoogde sterfte leidt onder kokmeeuwen in onder andere Nederland.

We willen iedereen oproepen om alert hierop te zijn en vondsten van zieke of dode kokmeeuwen door te geven.

Vooral op slaapplaatsen en in broedkolonies, die vanaf maart bezet raken, kunnen zich kwetsbare situaties voordoen, doordat grote aantallen vogels hier dicht opeen verblijven met veel mogelijkheden voor virusoverdracht. Het tijdig signalen, informeren van lokale terreinbeheerders en opruimen van kadavers kan helpen om de sterfte op dit soort plekken te beperken.

Bron: Dutch Wildlife Health Centre